Oppdatering uke 17

25.04.2014 12:18
VINTERSESONGEN 2013/2014 ER OVER FOR VÅRT VEDKOMMENDE. DET BLI IKKE LENGER KJØRT NOEN LØYPER OG ARBEIDET MED Å TA INN STIKKENE ER I GOD GJENGE. Fremdeles er det mulig gå på ski på fjellet, men det blir større og større bare flekker og de fleste elvene er nå enten allerede gått opp, eller er kommet svært langt i den prosessen....
Les mer

Oppdatering fredag uke 15

11.04.2014 11:42
SISTE NYTT FRA LØYPEKJØRERNE PÅ BLEFJELL NÅ KL 13:45 FREDAG ER AT ALLE LØYPENE ER KJØRT OPP OG FORHOLDENE ER GLIMRENDE. OVERVANNET HAR DRENERT SEG SELV OG ALT SER SVÆRT LOVENDE UT. KJØR FORSIKTIG SLIK AT ALLE SOM SKAL DIT KOMMER VEL FRAM TIL PÅSKEFJELLET.
Les mer

VIKTIGE TELEFONNUMMER I PÅSKEN

Alarmnumre Kongsbergområdet:

Politi/redningssentral:. 112

Flesberg Røde Kors Hjelpekorps
... Blestua:.... 32 76 01 00
Vakttelefon:... 414 40 600

Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps
"Flisebu", Blefjell:... 917 57 277Vis mer

 

 

For de som skal gå i området Storeble/Bletoppen er det Notodden RKH på Norstul som gjelder tlf:47674919

For de som måtte ha behov for kontakt med Politiet uten at det er livsviktig setter de stor pris på at vi benytter 02800 i stedenfor nødnommeret. Da kommer du stort sett til de som dekker det distriktet du er i.

.

HVEM SKAL BETALE FOR LØYPENE?

LAAGENDALSPOSTEN hadde den 21.02.2013 en reportasje om Foreningen Blefjell og vår syn på at en del av eiendomsskatten burde gå til løypekjøring.

Laagendalsposten spør:  "Hvem skal betale for dette?" med et fint bilde av flotte skiløyper?

se: 

http://laagendalsposten.no/nyheter/hvem-skal-betale-for-dette-1.7775337 

Bakgrunnen er Foreningen Blefjell sitt ønske om at en del av eiendomsskatten (vedtatt innført i 2012) bør komme fjellet til gode, ved at kommunen gir et driftstilskudd til løypekjøringen. 

Hva mener du? Send ditt bidrag til Laagendalsposten. 

Litt bakgrunnsinfo: 

Bakgrunn

Da Flesberg kommune i sin tid besluttet å ilegge verker og bruk i kommunen eiendomsskatt var det fra bred politisk hold en klar forutsetning at næringslivet skulle få tilbakeført noe av disse midlene. Denne intensjonen ble også etterlevet i noen få år, deriblant en tilskuddsordning til løypepreparering på Blefjell. Den gang utgjorde tilskuddet fra kommunen til dette formålet ca 50 %.  

Nå er dette dessverre blitt historie og både administrativt og politisk blir nå tilrettelegging for næringslivet retorisk satt i et konkurranseforhold til barnehager, helse, skole osv. 

Det er bemerkelsesverdig og ganske så inkonsekvent at kommunen samtidig som den vedtok «Utviklingsplanen for Blefjell» strøk budsjettposten for tilskuddsmidler til løypeprepareringen på Ble.

Generell eiendomsskatt

Kommunen besluttet i 2012 å innføre generell eiendomsskatt i kommunen og vil få inn ca. 7 mill. kroner hvorav ca. 5 mill. vil være fra hytteeiendommene på Blefjell. I tråd med hva kommunen tenkte tidligere om eiendomsskatt ville det være rimelig om man nå lot, for eksempel deler av hyttebeskatningen på Blefjell, tilbakeføres i form av tilskudd til løypepreparering.

 

Ny løypemaskin.

På bildet til venstre ser du løypekjører Einar Huslende med foreningens nye løypemaskin. Den ble kjøpt inn i begynnelsen av desember og har allerede vært i bruk. Den er nokså lik den gamle, men har større bredde med flapsen ute. Maskinen er av typen Prinoth Husky.